PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Phát triển kinh doanh tại Việt Nam hoặc một thị trường mới, nơi thông tin kinh doanh không phải luôn luôn có sẵn trên Internet, các đối tác địa phương luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là cho những công ty mới tiếp cận thị trường.

Với mười hai năm làm tư vấn kinh doanh, tôi thấy việc tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp tại Việt Nam có thể là một công việc đầy thách thức và mất nhiều thời gian, chủ yếu là do khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt về múi giờ và văn hóa kinh doanh.

ViettradeCompass được thành lập với mục đích giúp các công ty tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp và cung cấp dịch vụ tư vấn thương mại theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *