DỊCH VỤ

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Phát triển thị trường: Để giúp khách hàng trong nước và nước ngoài phát triển thị trường tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhà phân phối; tổ chức sự kiện B2B; hỗ trợ khách hàng trong việc thăm viếng thị trường, và thiết lập kinh doanh tại Việt Nam cũng như tại các Thị trường mục tiêu nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng.
 • Đại diện kinh doanh tại Việt Nam: Chúng tôi Đại diện kinh doanh và phát triển kinh doanh tại Việt Nam theo yêu cầu khách hàng.
 • Hỗ trợ hoạt động kinh doanh – tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cụ thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường.
 • Dịch vụ Marketing & Truyền thông – tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tổ chức sự kiện và Marketing & Truyền thông.

Chúng tôi am hiểu thị trường sâu và rộng:

 • Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển kinh doanh, chúng tôi đã làm việc với cấp quản lý của các công ty trong nhiều lĩnh vực: Xây dựng, Dầu khí, Sản xuất, IT, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp, Thực phẩm và Dịch vụ tại thị trường Việt Nam.
 • Chúng tôi thiết kế và thực hiện các chương trình viếng thăm cho nhiều đoàn thương mại viếng thăm, gặp gỡ các đối tác kinh doanh tiềm năng tại Việt Nam.
 • Chúng tôi làm việc và thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường trong nhiều lĩnh vực.

Các khách hàng tiêu biểu:

 • Công ty Châu Âu về cơ khí chính xác
 • Nhà sản xuất Châu Âu về máy nén
 • Công ty Thụy sĩ sản xuất thiết bị xếp dỡ
 • Công ty Úc về kiểm tra năng lực hoạt động thiết bị
 • Công ty Úc cung cấp dây chuyền thiết bị cho ngành thép
 • Công ty Úc sản xuất máy nước nóng năng lương mặt trời
 • Công ty Anh sản xuất sản phẩm chuyên dùng cho trẻ em