ĐỐI TÁC KINH DOANH

Global Business Development Network. Alliance experts is your partner in over 30 countries to boost your export.

Market Development Professional Firm. KBSI has been assisting Overseas & Domestic clients, both Public and Private, in promoting their products and services in Korea, Vietnam, and other markets.

Commercial and strategic market entry company for globally oriented companies by developing exciting markets and opening new channels of distribution in Asia-Pacific.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) guides its clients on the path to new markets on behalf of the Swiss Confederation (State Secretariat for Economic Affairs SECO).

Các khách hàng tiêu biểu:

  • Phái đoàn thương mại về Nông nghiệp của Mỹ
  • Công ty Úc cung cấp dây chuyền thiết bị cho ngành thép
  • Công ty Úc sản xuất máy nước nóng năng lượng mặt trời
  • Công ty dịch vụ tài chính Canada
  • Công ty sản xuất thiết bị xếp dỡ Châu Âu
  • Nhà sản xuất sản phẩm chuyên dùng cho trẻ em Châu Âu
  • Nhà sản xuất sản phẩm ngành sữa Châu Âu
  • Nhà sản xuất sản phẩm Dệt may Ấn độ
  • Công ty cơ khí chính xác Thụy sĩ
  • Nhà sản xuất máy nén Thụy sĩ