Mở rộng kinh doanh của bạn bằng cách xuất khẩu

Xuất khẩu có thể là một cách có lợi nhuận để mở rộng kinh doanh của bạn, giảm sự phụ thuộc vào thị trường địa phương. Các nghiên cứu cho thấy trung bình các công ty xuất khẩu có lợi nhuận cao hơn các doanh nghiệp không xuất khẩu.

Xuất khẩu cho bạn thấy những ý tưởng mới, thực tiễn quản lý, kỹ thuật tiếp thị và kinh nghiệm cạnh tranh mà bạn không thể có được từ thị trường địa phương. Tất cả điều này cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh của bạn tại thị trường trong nước.

Bằng cách ra nước ngoài, bạn có thể trở nên hiệu quả hơn và tăng năng suất của công ty. Các công ty xuất khẩu có triển vọng tăng trưởng tốt hơn, nhân viên có trình độ cao, năng suất cao và có khuynh hướng thích ứng nhanh công nghệ và kỹ thuật thực hành tốt nhất.

Các bước phát triển xuất khẩu:

  1. Lựa chọn chiến lược xuất khẩu
  2. Thực hiện nghiên cứu thị trường mục tiêu
  3. Tìm kiếm đối tác kinh doanh tại thị trường mục tiêu
  4. Thực hiện kế hoạch đưa sản phẩm thâm nhập thị trường
  5. Thiết lập vị thế kinh doanh tại thị trường mục tiêu

Với mạng lưới các chuyên gia phát triển thị trường tại các Châu Âu, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Úc …, chúng tôi có thể giúp các bạn xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường mục tiêu và đạt được lợi nhuận thỏa đáng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ: info@viettradecompass.com

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *