Nghị viện châu Âu phê chuẩn hiệp định thương mại EVFTA với Việt Nam

Nghị viện châu Âu đã phê duyệt Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu với Việt Nam, bao gồm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định bảo vệ đầu tư đi kèm (EVIPA).

Đây là hiệp định thương mại tự do toàn diện và đầy tham vọng nhất từng được ký kết giữa EU và một quốc gia đang phát triển, và sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bên.

Sau khi được triển khai, EVFTA sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 65% giá trị hàng xuất khẩu của EU khi có hiệu lực, phần còn lại được loại bỏ trong 10 năm sau đó. Trong khi đó, 71% hàng nhập khẩu của EU từ Việt Nam sẽ được miễn thuế kể từ thời điểm EVFTA có hiệu lực, tăng lên hơn 99% trong 7 năm tới.

Thuế hải quan sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn trong khoảng thời gian chuyển tiếp là 7 năm đối với hàng hóa Việt Nam và 10 năm đối với hàng hóa EU. Điều này thể hiện một lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, dưới hình thức giá thấp hơn và khả năng cạnh tranh tăng lên.

Bạn muốn biết thêm về lợi ích cho doanh nghiệp của bạn tại Việt Nam? E-mail cho chúng tôi: info@viettradecompass.com

Nguồn: European Union  & Vietnam Investment Review

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *