GIỚI THIỆU

ViettradeCompasss chuyên về nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển kinh doanh.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong kinh doanh, xúc tiến thương mại quốc tế. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ không ngừng cho các đối tác kinh doanh toàn cầu của chúng tôi để mở rộng năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững. Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng cả về chất lượng dịch vụ và mối quan hệ trong kinh doanh.

Thông qua nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển kinh doanh, chúng tôi giúp xác định, đánh giá cơ hội kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thị trường, các ngành công nghiệp và các công ty trong khu vực.

Chúng tôi nằm trong danh sách các chuyên gia của Switzerland Global Enterprise (S-GE), một tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế có uy tín, về Tư vấn kinh doanh và Nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, link liên kết: Expert Directory.

 

Chung Minh Tú, Giám đốc và là người sáng lập của ViettradeCompass.

Chuyên viên Tư vấn kinh doanh và Nghiên cứu thị trường đã đăng ký với Switzerland Global Enterprise (S-GE), một tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế có uy tín. Link: Expert Directory.

Anh đã đạt được nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp và quản lý dịch vụ tư vấn kinh doanh trong mười hai năm làm việc cho Ủy ban Thương mại Úc. Anh giúp các công ty của Úc trong các ngành công nghiệp: Xây dựng, Dầu khí, Sản xuất, IT và Dịch vụ vào thị trường Việt Nam; tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm năng; thiết kế và thực hiện chương trình viếng thăm cho các đoàn thương mại.

Anh Tú đạt được bằng cử nhân của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trung tâm Đào tạo Quản lý Pháp-Việt (CFVG).